Записване

Запознайте се с условията

Молим, всички желаещи да се запишат за участие да прочетат внимателно регламента на фестивала и процедурата по записване. Можете да ги Видите тук.

Подгответе Документите

След като сте се запознали с Регламента и процедурите по записване. Моля, подгответе необходимата информация или документи.

Изпратете ни ги

Попълнете документите или подгответе информацията. Изпратете ни ги по електронна поща или посредством формите за записване или формата за контакти.

Заявка за участие

Заявката трябва да съдържа следната информация:
  • Име на групата /школата;
  • Населено място, от където идват участниците
  • Читалище или организация, към която е групата
  • Ръководител –имена, телефон , имейл
  • Брой участници
  • Информация за трите танца – име, тактов размер, етнографска област, хореографска разработка, времетраене
  • Данни за фактура, ако желаете такава

За приета заявка се счита тази, към която е получено копие от платежното нареждане за платената такса – участие;

При неявявне на групата / участник – сумата не се възстановява!

Готови сте да се запишете?

Кандидатите подават заявка за участие с изискваната информация посредством мейл или посредством формате за записване. Ако изпращате заявката по пощата запишете я в DOC формат и ни я изпратете като прикачен файл.