Регламент

РЕГЛАМЕНТ за участие в Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява”

1. Право на участие

Право на участие имат всички непрофесионални клубове и школи, изучаващи български народни хора. Няма възрастови ограничения за участниците. В предвид статута на фестивала, чуждестранни клубове, заявили участие, се включват като гост изпълнители и не участват в надиграването.
Ръководителите на състави сами преценяват дали да участват с останалите танцьори в надиграването;

2. Ред на изпълнение

Редът на изпълнение във фестивалния конкурс е според реда на получаване на заявката за участие. За получена заявка се смята тази, към която е прикрепена разписката за платената такса за участие. Списъкът на реда на изпълнение на участниците ще намерите в нашия сайт след 5 октомври 2024 г.;

3. Изпълнения

Участниците представят три изпълнения от Фолклорна област по избор на ръководителя:

– автентично хоро

– обработено хоро без хореографска композиция

– обработено хоро с композиция

Хората се изпълняват в два етапа:

  • Етап 1: Клубовете се явяват с автентично и обработено хоро без композиция с общо времетраене до 6 минути.
  • Етап 2: Всеки клуб представя своето обработено хоро с композиция с времетраене до 4 минути.

Между двата конкурсни етапа ще има пауза – почивка с продължителност по преценка на организаторите.

Всеки от участниците сам решава в кой от двата етапа на класирането да се включи – в първи, втори , или и в двата!

Музикалният съпровод може да бъде музика на запис или изпълнение на живо. Наличието на музикален оркестър не влияе върху оценката на журито;

4. Фестивални награди

Всеки един от етапите подлежи на награждаване – от 2021 година наградите са удвоени.

Награди етап I :
Първо място – 250 лв.
Второ място – 200 лв.
Трето място – 150 лв.
Награда „АТАНАС СИНАНСКИ”- най добро автентично хоро-100лв;

Награди етап II :
Първо място – 400 лв.
Второ място – 300 лв.
Трето място – 200 лв.

Награда на Кмета на Община Сандански.

В списъка на фестивалните награди присъстват още:
– награда на организаторите;
– награда за най-многоброен танцов състав останал извън класирането;
– награда за най-млад и за най-възрастен участник;
– награди на спонсорите;
– награда за най-атрактивно представяне, критериите за което са изисканост на облеклото, емоция на изпълнението, нестандартни идеи при сценичната изява.

5. Жури

Журито на фестивала, се състои от трима членове, които са професионалисти в областта на българското танцово изкуство

6. Критерии за оценяване

Изпълненията ще се оценяват по три критерия – стил, сценично поведение и техника на изпълнението.
Организаторите запазват правото си да променят при необходимост общите условия на фестивала
С цел популяризиране на фестивала, организаторите запазват правото си да използват снимковия и видео материал от събитието.
Организаторите не носят отговорност за авторското право на музикалните съпроводи