Галерия – Фестивал 2018

Награждаване на победителите във фестивала

Награждаване на победителите във фестивала проведен през 2018

Участници във фестивала 2018 година

Всички участници във фестивала преовел се през 2018 г

Победители

Победителите във фестивал 2018

Публика

Публика фестивал 2018

Нашето Жури

Журито на фестивала