Галерия – Фестивал 2015

Награждаване на победителите във фестивала

Награждаване на победителите във фестивала

Участници във фестивала 2015 година

Участници във фестивала 2015 година

Краят на фестивала - втори ден

Краят на фестивала - втори ден