Награждаване

Награждаване

Официалното награждаване на победителите се предвижда да стане в 18.00 часа на 08.10.2022г.