Галерия – Фестивал 2020

Награждаване на победителите във фестивала

Награждаване във фестивала проведен 2020

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА 2020 ГОДИНА

Участници във фестивал 2020