Галерия – Фестивал 2019

Награждаване на победителите във фестивала

Награждаване във фестивала проведен 2019

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА 2019 ГОДИНА

Всички участници във фестивала провел се през 2019 г

ГОСТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗАЕДНО НА ФЕСТИВАЛ 2019

Веселие и изпълнение на гости и изпълнители на сцената на фестивала