— Галерия – Фестивал 2017

Награждаване на победителите във фестивала

Награждаване на победителите във фестивала проведен през 2017

Участници във фестивала 2017 година

Участници във фестивала 2017 година

Публиката

Нестинарски танци